אטרקציות בצפון

אורחינו הנופשים אצלנו זוכים להיחשף אל מגוון ספורי מורשת, סיפורים ומנהגים המועברים מדור לדור, סיפורי גבורה, חזון והיאחזות בקרקע, ספורי חלוציות והתיישבות, ספורי תנ"ך ואגדות מהמיתולוגיה. בכל מסלול, מסתתר סיפור.


אנו מזמינים אותכם להפליג איתנו לעולמות רחוקים ממש כאן, בארץ פלגי מים בצימרים "פירות ואירוח נוריאל",

במושב שאר ישוב, בגליל העליון שבצפון ארץ ישראל שלנו.