(מסלולים וסיפורים נוריאל - טיול אל נחל חרמון (בנייאס)

בעקבות שצף המים הזורמים -

הצעה למסלול טיול יום : 

 טיול אל נחל חרמון (בנייאס) בעקבות המים השוצפים

 

 

אחרי חודשים ארוכים של צפייה לגשם, ארובות השמים נפתחו, גשם טוב גשם של ברכה יורד עלינו. נצא בעקבות המים השוצפים:

טיול מרשים מרגש ומלא תכנים

בנסיעה קצרה על דרך הפטרולים שהייתה עד מלחמת שש הימים נגיע אל "סכר הבנייאס". מי יכול להאמין כי הנחל הקטן שרק לפני שבועיים ספרתי לכל מי שרק היה מוכן לשמוע,   עד כמה מצבו קשה, הנה שוב זורם בשצף קצף וכמו מאיים  בשיטפונות ואולי עוד נדרש להפעיל את  הסכר.

מכאן נעלה אל פרדס הליים אשר קיבל קיצוץ בהקצאת המים. והנה שוב בוצי ומלא שלוליות. אבל למרות זאת נחזור ונספר את סיפורה העגום של החקלאות והחקלאים בארץ בכלל וכאן בצפון שלנו בפרט...  

אחרי שנקטוף מעט לימונים נמשיך בנסיעה בין המטעים, למרגלות תל עזזיאת, כאן נספר על ימים אחרים כשהתקשורת עם חיילי הצבא הסורי  ונשות היישוב התבססה על סחר חליפון...

נשוב על פעמינו דרך נבי-יהודא, נספר מעט מפולקלור העדה הדרוזית.

לא נסיים את הטיול מבלי לקנח בקטיף עצמי של פירות העונה בפרדסים ובמטעים שלנו.

פינת חמד במיסתרי הבניאס

 מים שוצפים על נחל הבניאס

את המסלול נתחיל בפירות ואירוח נוריאל, נצא ברכבים אל היציאה המזרחית של היישוב, נעצור בשער המזרחי ונספר את ספור הקמת שאר-ישוב בחומה ומגדל כישוב "שומר הברז של המדינה שבדרך".

נצא דרך שביל "ארץ פלגי-מים" אל גשר הבנייאס. לכל אורך הדרך נראה שלל רקפות שהחלו לפרוח נחשף אל מעינות קיר המתנקזים יחד לנחלים ופניהם אל הבנייאס.

בניאס

בנייס בזרימה מגדה לגדה

תפוז הניו הול

 מומלצים נוספים בנוריאל:

אל  מסתרי הבניאס
נחל עיון
לימון הליים גאווה ישראלית
מזמינה אתכם להתארח אצלנו בצימרים ולצאת לטיול מודרך בחינם