• ? מה קרה לדבורים

פריחות, נכדים ודבורים


מה קרה לדבורים?

כל שנה עם התפרצות הפריחה הן מגיעות בהמוניהן ואילו השנה הן מתמהמהות.

האם הדבורים מתעצלות?

האם הדבורים חולות? או מתחלות?

המומחים אומרים שהגורם לתופעה הוא חוסר תיאום בין התפרצות הפריחה הטבעית של פרחי הבר, העשבייה הטבעית לבין צמחי התרבות או העצים הנשירים. בדרך כלל הפריחה הטבעית מקדימה את עצי התרבות הדבורים מתחילות לרעות בשדות הפורחים ואז הן מגלות את הפרחים הגבוהים יותר על העצים. לאור התופעה המדאיגה, והרי בלי דבורים לא תהיה האבקה חנטה ופרות. להתמודדות עם הבעיה פנינו לדבוראים של קיבוץ דן והנה עינכם הרואות את נכדינו לומדים פרק חשוב בשיתוף פעולה (סימביוזה) שבין החי לצומח ובין החקלאי לשניהם.

לומדים חווים ונהנים


22 צפיות

© 2023 by Boutique Hotel. Proudly created with  Wix.com