מסלולים וסיפורים נוריאל - נבי יהודה והפולקלור הדרוזי

נבי-הודה - יהודה בן יעקוב אבינו ופולקלור העדה הדרוזית - מה הקשר?

נבי יהודה הוא אתר מקודש בייחוד לדרוזים המתחזקים אותו, אולם גם העלווים והמוסלמים רואים בו מקום קדוש.

לפי האמונה הדרוזית כאן קבור יהודה בן-יעקוב אבינו ,ומשמש כמקום תפילה, מקום נדרים, בקשות ומשאלות. במקום זורם מעין נבי יהודה הנחשב למעין מי-מרפא קדושים.

בטיולינו למקום נחשף לקשר בין יעקוב אבינו לעדה הדרוזית, העלוואית והמוסלמים ונשמע מסיפורי הפולקלור והמנהגים של בני העדה הדרוזית הפוקדים את המקום.

הנהר הנעלם - נחל קורן

הטנק הסורי בבנייאס