דרישות משרד הבריאות בעת אירוח בצימרים

הצהרת בריאות לאורחי משק "פירות ואירוח נוריאל"

(על פי הוראות משרד הבריאות והתיירות)

 

  1. אנו החתומים מטה (ילדים בחתימת ההורים) מצהירים בזאת שלא חלינו בנגיף הקורונה ולא נדרשנו לשהות ו/או שהינו בבידוד במהלך 14 הימים שקדמו להגעה למתחם האירוח.

  2. מצב בריאותינו תקין (למעט מחלות שאינן קשורות לנגיף הקורונה).

  3. ערכנו בדיקת חום ואין לנו חום העולה על 38 מעלות צלזיוס ו/או תסמינים אחרים המיוחסים לנגיף הקורונה, לרבות שיעול ו/או קשיי נשימה.

  4. במידה ויחול שינוי לרעה במצב בריאותינו, במהלך תקופת האירוח, אנו מתחייבים לעדכן את בעלי מתחם האירוח במידי.

  5. ידוע לנו שהאירוח ביחידת הצימרים מוגבל למשפחה גרעינית בלבד ו/או לאנשים אשר לנו יחדיו במהלך 14 הימים האחרונים שקדמו לתקופת האירוח.

  6. ידוע לנו שחל איסור לארח במתחם הצימרים אנשים שאינם אורחים קבועים במהלך כל תקופת השהות. במידה ונחפוץ בהגעתם של גורמים כלשהם למתחם הצימרים למטרת ביקור, אנו מתחייבים לעדכן בכך מראש את בעלי המתחם וכן להעביר איליו מראש את פרטי המבקרים.

  7. בעלי מתחם הצימרים מתחייבים לנקות ולחטא את המתחם, יד עם זאת , מרגע הגעתכם למקום כל שימוש במתקנים וחיטוי חוזר באחריות האורח.

  8. ידוע לנו כי אחריות למיגון היא עלינו ונגיע מצוידים במסכות כפפות וחומר חיטוי (אלקוג'ל) לשימוש עצמי.

  9. אנו מתחייבים לשמור על כללי הריחוק וההיגיינה כנדרש.

  10. אנו מבקשים שתעמדו בכל דרישות והנחיות משרד הבריאות. חשוב לנו שתמשיכו להיות בריאים ותיהנו מחופשה נפלאה.