מה בסביבה - שמורות טבע - בניאס (נחל חרמון)

בניאס - נחל חרמון

רקע היסטורי:

במקום מערה מהמאה השנייה לספירה שבה נבנה המקדש לאל פאן ובו נהגו להקריב קורבנות אדם לאל.על פי המיתולוגיה היוונית האל פאן, בעל גוף אדם עם קרניים, רגליים וזקן כשל תיש, היה אל הרועים. סביב המקדש נבנתה עיר בשם "פנייאס" ומכאן שיבוש השם בערבית מפאניס לבניאס. 

יוסף בן מתיתיהו מספר כי כאשר הרחיב הקיסר אוגוסטוס את נחלתו של הורדוס וכלל בה גם את בניאס, בנה שם הורדוס מקדש יפה ביותר מאבן לבנה. לרגלי המצוק נערכות חפירות בהן נחשף המתחם הפולחני החשוב של בניאס.

פיליפוס,בנו של הורדוס, הפך את העיר לעיר בשם קיסריה של פיליפוס,
הנוצרים מאמינים שכאן מסר ישו את מפתחות השמים והארץ לפטרוס ולכן הפך המקום לאתר עלייה לרגל לנוצרים וצליינים מכל העולם. 
בתקופה הביזנטית והמוסלמית ירד מעמדה של בניאס. לא נתגלו ממצאים מתקופות אלו. בתקופה הצלבנית נבנה בבניאס מבצר, ששרידים ממנו נמצאו באתרי החפירות. בתקופה זו עברה בניאס מספר פעמים מידי הצלבנים לידי המוסלמים עד שבשנת 1164 נכבשה על ידי נור-א-דין. 
מעל להריסות המצודה הצלבנית נבנה כפר ממלוכי. היישוב הכפרי בבניאס המשיך להתקיים עד המאה ה-20 וניטש במלחמת ששת הימים.