מסלולים וסיפורים נוריאל - שאר-ישוב בין הנחלים -

שאר ישוב - בין הנחלים 

שאר-ישוב ממוקם בין נחלי הבנייאס הוא נחל חרמון ונחל הדן הוא תל אל קאדי. שני הנחלים עוטפים את היישוב מתחברים בדרומו ובהמשך מצטרף אליהם גם החצבני הלא הוא השניר.

האגדה מספרת כי לאור מריבה קשה שפרצה בין הנחלים ירד ריבון העולם אל נחל הדן, תל אל-קאדי ושפט בין הנחלים.

בטיולינו נכיר את אופיים המיוחד של נחלי האזור, נגיע אל מסתרי הבנייאס הדן והחצבאני,. נשכשך רגלים ואף נכיר את מסלולי המים הייחודיים שלנו.

הטיול כולו מטובל באגדות ואמונות שונות המסופרות באזור.